Mitsubishi PCA-M

Popis klimatizácí

Cez štandardné napojenie je možné priviesť do priestoru čerstvý vzduch. Množstvo čerstvého vzduchu môže byť až 10% menovitého objemového prietoku príslušnej vnútornej jednotky. Pre prívod je potrebný podporný ventilátor.

Ako rozšírenie štandardnej ponuky 4 rýchlostí ventilátora je táto jednotka navyše vybavená aj automatickou kontrolou prúdenia vzduchu. V tomto režime je na začiatku chladenia alebo kúrenia nastavené silné prúdenie vzduchu. Po rýchlom dosiahnutí požadovanej teploty sa jednotka prepne do režimu s jemným prúdením.

Prehlad funkcií

- Možnosť zálohovania systému

- Týždenný časovač

- Autoreštart pri výpadku prúdu

- Tichý režim vonkajšej jednotky

- Autodiagnostika poruchy

- Energetický úsporná technológia

- Predplnené chladivom R32

- Reuse piping

- Zimná regulácia

- Možnosť ovládať cez Wi-Fi

Cenník príslušenstva:

Cenna bez DPH

PAR-SL94 - sada IR ovládača a prímača

338 €

PAR-SL94 - sada IR ovládača a prímača 338€

Ceny a Technické Parametre Mitsubishi PCA-M

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M35KA + nástenný ovládač
SUZ-M35VA

PCA-M50KA + nástenný ovládač
SUZ-M50VA

PCA-M60KA + nástenný ovládač
SUZ-M60VA

Farba

Biela

Biela

Biela

Výkon: Chlad/Kur

3,6 / 4,1kW

5,0 / 6,0kW

6,1 / 7,0kW

Rozmery (Š x V x H)

960 x 680 x 230 mm
800 x 285 x 550 mm

960 x 680 x 230 mm
800 x 285 x 714 mm

1 280 x 680 x 230 mm
840 x 330 x 880 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

1 211€
1 048€

1 288€
1 233€

1 451€
1 383€

Standard Inverter
Cena za komplet:

2 259€

2 521€

2 834€

Power Inverter
Jedn. cena:

1 211€
2 298€

1 288€
2 600€

1 451€
2 876€

Power Inverter
Cena za komplet:

3 509€

3 888€

4 327€

Cena za komplet s montážou:

N/A

N/A

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M71KA + nástenný ovládač
SUZ-M71VA

PCA-M100KA + nástenný ovládač
SUZ-M100VA

PCA-M125KA + nástenný ovládač
SUZ-M125VA

Farba

Biela

Biela

Biela

Výkon: Chlad/Kur

7,1 / 8,0kW

9,5 / 11,2kW

12,1 / 13,5kW

Rozmery (Š x V x H)

1 280 x 680 x 230 mm
840 x 330 x 880 mm

1 600 x 680 x 230 mm
1 050 x 370 x 981 mm

1 600 x 680 x 230 mm
1 050 x 370 x 981 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

1 708€
1 553€

1 911€
2 378€

2 021€
2 776€

Standard Inverter
Cena za komplet:

3 261€

4 289€

4 797€

Power Inverter
Jedn. cena:

1 708€
2 991€

1 911€
3 999€

2 021€
4 170€

Power Inverter
Cena za komplet:

4 699€

5 910€

6 191€

Cena za komplet s montážou:

N/A

N/A

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M140KA + nástenný ovládač
SUZ-M140VA

Farba

Biela

Výkon: Chlad/Kur

13,4 / 16,0kW

Rozmery (Š x V x H)

1 600 x 680 x 230 mm
1050 x 370 x 1338 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

2 138€
3 102€

Standard Inverter
Cena za komplet:

5 240€

Power Inverter
Jedn. cena:

2 138€
5 149€

Power Inverter
Cena za komplet:

7 287€

Cena za komplet s montážou:

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M35KA + nástenný ovládač
SUZ-M35VA

Výkon: Chlad/Kur

3,6 / 4,1kW

Farba

Biela

Rozmery (Š x V x H)

960 x 680 x 230 mm
800 x 285 x 550 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

1 211€
1 048€

Standard Inverter
Cena za komplet:

2 259€

Power Inverter
Jedn. cena:

1 211€
2 298€

Power Inverter
Cena za komplet:

3 509€

Cena za komplet s montážou:

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M50KA + nástenný ovládač
SUZ-M50VA

Výkon: Chlad/Kur

5,0 / 6,0kW

Farba

Biela

Rozmery (Š x V x H)

960 x 680 x 230 mm
800 x 285 x 714 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

1 288€
1 233€

Standard Inverter
Cena za komplet:

2 521€

Power Inverter
Jedn. cena:

1 288€
2 600€

Power Inverter
Cena za komplet:

3 888€

Cena za komplet s montážou:

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M60KA + nástenný ovládač
SUZ-M60VA

Výkon: Chlad/Kur

6,1 / 7,0kW

Farba

Biela

Rozmery (Š x V x H)

1 280 x 680 x 230 mm
840 x 330 x 880 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

1 451€
1 383€

Standard Inverter
Cena za komplet:

2 834€

Power Inverter
Jedn. cena:

1 451€
2 876€

Power Inverter
Cena za komplet:

4 327€

Cena za komplet s montážou:

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M71KA + nástenný ovládač
SUZ-M71VA

Výkon: Chlad/Kur

7,1 / 8,0kW

Farba

Biela

Rozmery (Š x V x H)

1 280 x 680 x 230 mm
840 x 330 x 880 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

1 708€
1 553€

Standard Inverter
Cena za komplet:

3 261€

Power Inverter
Jedn. cena:

1 708€
2 991€

Power Inverter
Cena za komplet:

4 699€

Cena za komplet s montážou:

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M100KA + nástenný ovládač
SUZ-M100VA

Výkon: Chlad/Kur

9,5 / 11,2kW

Farba

Biela

Rozmery (Š x V x H)

1 600 x 680 x 230 mm
1 050 x 370 x 981 mm

Standard Inverter
Jedn. cena: bez DPH

1 911€
2 378€

Standard Inverter
Cena za komplet:

4 289€

Power Inverter
Jedn. cena:

1 911€
3 999€

Power Inverter
Cena za komplet:

5 910€

Cena za komplet s montážou:

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M125KA + nástenný ovládač
SUZ-M125VA

Výkon: Chlad/Kur

12,1 / 13,5kW

Farba

Biela

Rozmery (Š x V x H)

1 600 x 680 x 230 mm
1 050 x 370 x 981 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

2 021€
2 776€

Standard Inverter
Cena za komplet:

4 797€

Power Inverter
Jedn. cena:

2 021€
4 170€

Power Inverter
Cena za komplet:

6 191€

Cena za komplet s montážou:

N/A

Typ zariadenia
Vnútorná / Vonkajsia jed.

PCA-M140KA + nástenný ovládač
SUZ-M140VA

Výkon: Chlad/Kur

13,4 / 16,0kW

Farba

Biela

Rozmery (Š x V x H)

1 600 x 680 x 230 mm
1050 x 370 x 1338 mm

Standard Inverter
Jedn. cena:

2 138€
3 102€

Standard Inverter
Cena za komplet:

5 240€

Power Inverter
Jedn. cena:

2 138€
5 149€

Power Inverter
Cena za komplet:

7 287€

Cena za komplet s montážou:

N/A