Montáž klimatizácie

Koľko stojí montáž klimatizácie ?

‏‏‎‎Montáž klimatizácie a montážny materál

 • Jednoduchá montáž u nás zakupenej klimatizácie stojí 150€
 • Jednoduchá montáž u nás nezakupenej klimatizácie stojí 250€

Kolko trvá takáto montáž klimatizácie ?

Aj napriek odbornosti našich montérov priemerná montáž trvá takáto približne 4 hodiny. 

Jednoduchá montáž klimatizácie zahŕňa tieto úkony a materiál

 • Jeden prie raz steny do 40cm
 • Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky
 • Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky
 • Natiahnutie klimatizačného potrubia do 4 metrov
 • Natiahnutie komunikačného kábla a napájacieho kábla do 5 metrov
 • Natiahnutie hadice pre odvod kondenzačnej vody
  Vonkajšia stenová konzola a spojovací materiál.
Spoločnosť Klimalex s.r.o. ponúka plnohodnotné klimatizácie s montážou

Ceny úkonov navyše

Ak je vnútorná klimatizacna jednotka vzdialená viac ako 4 metre od vonkajšej klimatizacnej jednotky, cena montáže sa navisuje o každý ďalší meter klimatizacneho potrubia a to o:

 • 10€ pri výkone klimatizácie do 3,5kw
 • 12€ pri výkone klimatizácie do 5kw
 • 15€ pri výkone klimatizácie do 7kw
Spoločnosť Klimalex s.r.o. ponúka plnohodnotné klimatizácie s montážou

Ak je potrebné klimatizacne potrubie uložiť do plastového žlabu tak cena žlabu je 10€ za meter, vrátane montáže.

Ak nie je možný odvod skondenzovanej vody samospádom, je nutné použiť kondenzačné čerpadlo.

 • Cena kondenzacheho  čerpadla je 100€
Spoločnosť Klimalex s.r.o. ponúka plnohodnotné klimatizácie s montážou

Neúčtujeme každú vyvŕtanú dieru, vždy sa dohodneme k obojstrannej spokojnosti.

Čistenie Klimatizácie

Po montáži od nás obdržíte montážny list s potvrdením, že montáž vykonala certifikovaná firma.

Spoločnosť Klimalex s.r.o. ponúka plnohodnotné klimatizácie s montážou

Ak je miesto montáže vonkajšej klimatizačnej jednotky výškovo neprístupná cena montáže sa navisuje o cenu montážnej vysokozdvižnej plošiny.

Spoločnosť Klimalex s.r.o. ponúka plnohodnotné klimatizácie s montážou

Ak je potrebné ťahať klimatizačne potrubie cez ďalšie priestory, izby, pivnice, povaly atď. vrtanie viacero prierazov cez dalsie stieny, prípadne zasekavat klimatizacne potrubie do steny, tak sa nejedná o jednoduchú montáž klimatizácie a cena práce sa určí pri obhliadke.