Reklamačný Poriadok

Na klimatizáciu aj montáž dávame 5 ročnú záruku, ak sa spraví pravidelný servis klimatizácie raz za rok.

Tento pravidelný servis musí byť vykonaný  výhradne našou firmou.

Pokiaľ pravidelný servis raz za rok nebude vykonaný alebo bude vykonaný inou firmou, poskytujeme záruku na montáž a klimatizáciu len zákonnú dvojročnú záruku.

Každý technický zásah inou firmou alebo inou osobou, ako  technikom našej firmy, do klimatizačného zariadenia, elektroinštalácie,  chladivového potrubia, odtoku kondenzátu, klimatizácie má za následok ukončenie záruky. 
 
Je zakázané pripájať iné elektrické zariadenia na komunikačný kábel klimatizácie. Takéto pripojenie má za následok stratu záruky na celé zariadenie.
 
 Ak zákazník potrebuje nejaké úpravy, technické zmeny umiestnenia klimatizácie, alebo chladivového potrubia,  elektroinštalácie a chce aby mu záručná doba pokračovala, musí kontaktovať našu firmu a my sa budeme snažiť zo všetkých síl vyhovieť jeho požiadavkám.