Reklamačný Poriadok

Na klimatizaciu aj montáž dávame 5 ročnú záruku, pokiaľ sa spraví pravidelný servis klimatizácie raz za rok. tento pravidelný servis musí byť vykonaný výlučne našou firmou.

 
Pokial pravidelný servis raz za rok nebude vykonaný alebo bude vykonaný inou firmou poskytujeme záruku na montáž a klimatizáciu 2 roky.
 
Každý technicky zásah inou firmou alebo inou osobou ako výlučne technikom Našej firmy ,do klimatizacneho zariadenia ,alebo elektroinštalácie , alebo chladivoveho potrubia ,alebo odtoku kondenzátu ,klimatizacie má za následok ukončenie záruky. 
 
Je zakázané pripájať iné elektrické zariadenia na komunikačný kábel klimatizácie.Taketo pripojenie má za následok stratu záruky na celé zariadenie.
 
 Ak zákazník potrebuje nejaké úpravi, technické zmeny umiestnenia klimatizácie, alebo chladivoveho potrubia a elektroinštalácie a chce aby mu záručná doba pokračovala, musí kontaktovať výlučne našu firmu nakoľko záruku mu na montáž a klimatizáciu držíme my,  a my sa mu budeme snažiť zo všetkých síl vyhovieť v jeho požiadavkách.