Zavolajte nám pre cenovú ponuku
Pon-Sob 8:00 - 18:00

0910 948 789

Ochrana osobných údajov

UPOZORNENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia 09. augusta 2022

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pre Alexandra Poláka („Spoločnosť,” “my,” “nás,“ alebo „naše„), opisuje, ako a prečo môžeme zhromažďovať, ukladať, používať a/alebo zdieľať („proces„) vaše informácie, keď používate naše služby („Služby„), napríklad keď:

 • Navštívte našu webovú stránku na adrese https://klimalex.sk alebo na akejkoľvek našej webovej stránke, ktorá odkazuje na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.
 • spolupracovať s nami inými súvisiacimi spôsobmi vrátane predaja, marketingu alebo podujatí.

Otázky alebo obavy? Prečítanie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vám pomôže pochopiť vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami a postupmi, nepoužívajte naše služby. Ak máte ešte nejaké otázky alebo obavy, kontaktujte nás na adrese info@klimalex.sk.

ZHRNUTIE KĽÚČOVÝCH BODOV

Toto zhrnutie obsahuje kľúčové body z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov, ale podrobnejšie informácie o ktorejkoľvek z týchto tém získate kliknutím na odkaz nasledujúci za každým kľúčovým bodom alebo pomocou nášho obsahu nižšie, aby ste našli časť, ktorú hľadáte. Môžete tiež kliknúť na tu prejsť priamo na náš obsah.

Aké osobné údaje spracúvame? Keď navštívite, používate alebo prechádzate naše služby, môžeme spracúvať osobné údaje v závislosti od toho, ako komunikujete so spoločnosťou Alexander Polák a službami, aké voľby robíte a aké produkty a funkcie používate. Kliknite na tu a dozviete sa viac.

Spracúvame nejaké citlivé osobné údaje? Nespracúvame citlivé osobné údaje.

Dostávame nejaké informácie od tretích strán? Od tretích strán nedostávame žiadne informácie.

Ako spracúvame vaše informácie? Vaše údaje spracúvame na účely poskytovania, zlepšovania a správy našich služieb, komunikácie s vami, bezpečnosti a prevencie podvodov a dodržiavania zákonov. S vaším súhlasom môžeme vaše údaje spracúvať aj na iné účely. Vaše údaje spracúvame len vtedy, keď na to máme platný právny dôvod. Kliknite na . tu a dozviete sa viac.

V akých situáciách a s ktorými stranami zdieľame osobné údaje? Informácie môžeme zdieľať v určitých situáciách a s určitými tretími stranami. Kliknite na . tu a dozviete sa viac.

Ako zabezpečujeme bezpečnosť vašich informácií? Máme zavedené organizačné a technické procesy a postupy na ochranu vašich osobných údajov. Žiadny elektronický prenos cez internet ani technológia ukladania informácií však nemôžu byť zaručené ako bezpečné, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, kybernetickí zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú môcť prekonať naše zabezpečenie a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať, kradnúť alebo upravovať vaše informácie. Kliknite na . tu a dozviete sa viac.

Aké sú vaše práva? V závislosti od toho, kde sa geograficky nachádzate, môžu platné zákony o ochrane osobných údajov znamenať, že máte určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Kliknite na . tu a dozviete sa viac.

Ako si uplatňujete svoje práva? Najjednoduchší spôsob, ako uplatniť svoje práva, je vyplniť náš formulár žiadosti o poskytnutie údajov, ktorý je k dispozícii tu alebo nás kontaktujte. Každú žiadosť posúdime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo Alexander Polák robí so všetkými informáciami, ktoré zhromažďujeme? Kliknite tu a preštudujte si oznámenie v plnom rozsahu.

OBSAH

1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

2. AKO SPRACÚVAME VAŠE INFORMÁCIE?

3. NA AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOCH SA OPIERAME PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

4. KEDY A KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

5. POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?

6. AKO SPRACÚVAME VAŠE PRIHLASOVACIE ÚDAJE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH?

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

8. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?

9. ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE OD NEPLNOLETÝCH OSÔB?

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

11. OVLÁDACIE PRVKY PRE FUNKCIE „NESLEDOVAŤ

12. MAJÚ OBYVATELIA KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

13. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?

14. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?

15. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete v Službách, vyjadríte záujem o získanie informácií o nás alebo o našich produktoch a Službách, keď sa zúčastňujete na aktivitách v rámci Služieb alebo keď nás kontaktujete iným spôsobom.

Vami poskytnuté osobné údaje. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej interakcie s nami a službami, od vašich rozhodnutí a od produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

 • mená
 • telefónne čísla
 • e-mailové adresy
 • poštové adresy
 • používateľské mená
 • heslá
 • kontaktné preferencie
 • kontaktné alebo autentifikačné údaje
 • fakturačné adresy

Citlivé informácie. Nespracúvame citlivé informácie.

Platobné údaje. Pri nákupoch môžeme zhromažďovať údaje potrebné na spracovanie vašich platieb, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje ukladá spoločnosť Stripe. Ich oznámenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://stripe.com/en-gb-sk/privacy.

Prihlasovacie údaje do sociálnych médií. Môžeme vám poskytnúť možnosť zaregistrovať sa u nás pomocou údajov vášho existujúceho účtu na sociálnej sieti, napríklad na Facebooku, Twitteri alebo inom účte na sociálnej sieti. Ak sa rozhodnete zaregistrovať týmto spôsobom, budeme zhromažďovať informácie opísané v časti s názvom „AKO SPRACÚVAME VAŠE PRIHLASOVACIE ÚDAJE DO SOCIÁLNYCH SIETÍ?“ nižšie.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nás informovať o všetkých zmenách týchto osobných údajov.

Automaticky zhromažďované informácie

V skratke: Niektoré informácie – ako napríklad adresa vášho internetového protokolu (IP) a/alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite naše služby.

Pri návšteve, používaní alebo navigácii v Službách automaticky zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (ako napríklad vaše meno alebo kontaktné údaje), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako napríklad vašu IP adresu, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, odkazujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, polohu, informácie o tom, ako a kedy používate naše Služby, a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú potrebné predovšetkým na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky našich Služieb a na naše interné analytické účely a podávanie správ.

Podobne ako mnohé iné podniky, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

 • Údaje denníka a údaje o používaní. Údaje denníka a údaje o používaní sú informácie týkajúce sa služieb, diagnostiky, používania a výkonu, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete k našim službám alebo ich používate, a ktoré zaznamenávame do súborov denníka. V závislosti od toho, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka zahŕňať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ prehliadača a nastavenia a informácie o vašej aktivite v Službách (napríklad dátumové/časové pečiatky spojené s používaním, zobrazené stránky a súbory, vyhľadávanie a iné akcie, ktoré vykonávate, napríklad ktoré funkcie používate), informácie o udalostiach zariadenia (napríklad systémová aktivita, chybové hlásenia (niekedy nazývané „crash dump“) a nastavenia hardvéru).
 • Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k službám. V závislosti od používaného zariadenia môžu tieto údaje o zariadení zahŕňať informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, umiestnenie, typ prehliadača, model hardvéru, poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, operačný systém a informácie o konfigurácii systému.
 • Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe, napríklad informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. To, koľko informácií zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup k službám. Môžeme napríklad používať GPS a iné technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám oznamujú vašu aktuálnu polohu (na základe vašej IP adresy). Môžete nám neumožniť zhromažďovať tieto informácie buď odmietnutím prístupu k týmto informáciám, alebo vypnutím nastavenia polohy vo vašom zariadení. Ak sa však rozhodnete odmietnuť, možno nebudete môcť používať určité aspekty služieb.

2. AKO SPRACÚVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje spracúvame na účely poskytovania, zlepšovania a správy našich služieb, komunikácie s vami, bezpečnosti a prevencie podvodov a dodržiavania zákonov. S vaším súhlasom môžeme vaše údaje spracúvať aj na iné účely.

Vaše osobné údaje spracúvame z rôznych dôvodov v závislosti od toho, ako komunikujete s našimi službami, vrátane:

 • uľahčenie vytvárania a overovania účtov a iná správa používateľských účtov. Vaše údaje môžeme spracúvať, aby ste si mohli vytvoriť účet a prihlásiť sa doň, ako aj udržiavať účet v prevádzkyschopnom stave.
 • Poskytovanie a uľahčovanie poskytovania služieb používateľovi. Vaše údaje môžeme spracovať, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu.
 • Odpovedanie na otázky používateľov/ponúkanie podpory používateľom. Vaše údaje môžeme spracovať, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a riešiť prípadné problémy, ktoré by ste mohli mať s požadovanou službou.
 • zasielať vám administratívne informácie. Vaše údaje môžeme spracúvať, aby sme vám mohli posielať podrobnosti o našich produktoch a službách, zmeny našich podmienok a zásad a ďalšie podobné informácie.
 • Na plnenie a správu vašich objednávok. Vaše údaje môžeme spracúvať na účely plnenia a správy vašich objednávok, platieb, vrátenia a výmeny uskutočnených prostredníctvom Služieb.
 • Vyžiadanie spätnej väzby. Vaše údaje môžeme spracúvať, ak je to potrebné na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás v súvislosti s používaním našich služieb.
 • zasielať vám marketingové a propagačné oznámenia. Osobné údaje, ktoré nám pošlete, môžeme spracúvať na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek odmietnuť. Viac informácií nájdete v časti „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA SÚKROMIE?“ nižšie).
 • aby sme vám mohli poskytovať cielenú reklamu. Vaše údaje môžeme spracúvať na vytváranie a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklamy prispôsobenej vašim záujmom, polohe a ďalším možnostiam.
 • Na ochranu našich služieb. Vaše údaje môžeme spracúvať v rámci nášho úsilia o zabezpečenie našich služieb vrátane monitorovania a prevencie podvodov.
 • Identifikovať trendy používania. Môžeme spracúvať informácie o tom, ako používate naše služby, aby sme lepšie pochopili, ako sa používajú, a mohli ich vylepšiť.
 • určenie účinnosti našich marketingových a propagačných kampaní. Vaše údaje môžeme spracúvať, aby sme lepšie pochopili, ako poskytovať marketingové a propagačné kampane, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie.
 • Zachrániť alebo ochrániť životne dôležitý záujem jednotlivca. Vaše údaje môžeme spracúvať, ak je to potrebné na záchranu alebo ochranu životne dôležitých záujmov jednotlivca, napríklad na zabránenie vzniku škody.

3. NA AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOCH SA OPIERAME PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH INFORMÁCIÍ?

V skratke: Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, keď sa domnievame, že je to nevyhnutné, a máme na to platný právny dôvod (t. j. právny základ) podľa platných právnych predpisov, napríklad s vaším súhlasom, na dodržiavanie zákonov, na poskytovanie služieb na uzavretie alebo plnenie našich zmluvných záväzkov, na ochranu vašich práv alebo na plnenie našich oprávnených obchodných záujmov.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a nariadenie Spojeného kráľovstva o ochrane osobných údajov vyžadujú, aby sme vysvetlili platné právne základy, na ktorých sa spoliehame pri spracúvaní vašich osobných údajov. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa tak môžeme opierať o nasledujúce právne základy:

 • Súhlas. Vaše údaje môžeme spracúvať, ak ste nám dali povolenie (t. j. súhlas) na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Kliknite na . tu a dozviete sa viac.
 • Plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie našich zmluvných povinností voči vám vrátane poskytovania našich služieb alebo na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy s vami.
 • Oprávnené záujmy. Vaše údaje môžeme spracúvať, ak sa domnievame, že je to odôvodnene potrebné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov a tieto záujmy neprevažujú nad vašimi záujmami a základnými právami a slobodami. Vaše osobné údaje môžeme napríklad spracúvať na niektoré z uvedených účelov, aby sme:
 • zasielanie informácií používateľom o špeciálnych ponukách a zľavách na naše produkty a služby.
 • vytvárať a zobrazovať personalizovaný a relevantný reklamný obsah pre našich používateľov.
 • Analyzovať, ako sa naše služby používajú, aby sme ich mohli vylepšiť, a tým si používateľov udržať.
 • Podpora našich marketingových aktivít
 • diagnostikovať problémy a/alebo predchádzať podvodným činnostiam
 • pochopiť, ako naši používatelia používajú naše produkty a služby, aby sme mohli zlepšiť používateľské skúsenosti.
 • Právne povinnosti. Vaše informácie môžeme spracúvať, ak sa domnievame, že je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, napríklad na spoluprácu s orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom, na uplatnenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo na zverejnenie vašich informácií ako dôkazu v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.
 • Životné záujmy. Vaše údaje môžeme spracúvať, ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov tretej strany, napríklad v situáciách, keď je potenciálne ohrozená bezpečnosť akejkoľvek osoby.

4. KEDY A KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V skratke: Informácie môžeme zdieľať v konkrétnych situáciách opísaných v tejto časti a/alebo s týmito tretími stranami.

Vaše osobné údaje môžeme potrebovať zdieľať v nasledujúcich situáciách:

 • Prevody podnikov. Vaše údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s akoukoľvek fúziou, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého nášho podniku alebo jeho časti inou spoločnosťou alebo počas rokovaní o nich.
 • Keď používame rozhranie API platformy Google Maps. Vaše údaje môžeme zdieľať s určitými rozhraniami API platformy Google Maps (napr. Google Maps API, Places API). Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tejto adrese odkaz.

5. POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?

V skratke: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania.

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové signály a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete niektoré súbory cookie odmietnuť, sú uvedené v našom oznámení o súboroch cookie.

6. AKO SPRACÚVAME VAŠE PRIHLASOVACIE ÚDAJE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH?

V skratke: Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo prihlásiť do našich služieb pomocou účtu na sociálnej sieti, môžeme mať prístup k určitým informáciám o vás.

Naše služby vám ponúkajú možnosť zaregistrovať sa a prihlásiť sa pomocou údajov vášho účtu tretej strany v sociálnych médiách (napríklad prihlasovacie údaje na Facebooku alebo Twitteri). Ak sa tak rozhodnete urobiť, od poskytovateľa sociálnych médií získame určité informácie o vašom profile. Informácie o profile, ktoré dostaneme, sa môžu líšiť v závislosti od príslušného poskytovateľa sociálnych médií, ale často budú zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, zoznam priateľov a profilovú fotografiu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť na takejto platforme sociálnych médií.

Získané informácie budeme používať len na účely, ktoré sú opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré sú vám inak objasnené v príslušných službách. Upozorňujeme, že nekontrolujeme a nezodpovedáme za iné použitie vašich osobných údajov poskytovateľom sociálnych médií tretej strany. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné údaje a ako si môžete nastaviť svoje preferencie ochrany osobných údajov na ich stránkach a v aplikáciách.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

V skratke: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel uvedený v tomto oznámení si nevyžaduje, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie, ako je obdobie, počas ktorého majú používatelia u nás účet.

Ak už nemáme žiadnu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto údaje buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), vaše osobné údaje bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazať.

8. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?

V skratke: Vaše osobné údaje sa snažíme chrániť prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Zaviedli sme vhodné a primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti všetkých osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a úsiliu o zabezpečenie vašich informácií však nemožno zaručiť bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet ani technológie uchovávania informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, kyberzločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú môcť prekonať naše zabezpečenie a neoprávnene zhromažďovať, pristupovať, odcudziť alebo upravovať vaše informácie. Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, prenos osobných údajov do našich služieb a z nich je na vaše vlastné riziko. K službám by ste mali pristupovať len v zabezpečenom prostredí.

9. ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE OD NEPLNOLETÝCH OSÔB?

V skratke: Vedome nezhromažďujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame.

Vedome nevyžadujeme údaje od detí mladších ako 18 rokov ani ich nepredávame. Používaním Služieb vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov alebo že ste rodič alebo opatrovník takejto maloletej osoby a súhlasíte s používaním Služieb takouto maloletou závislou osobou. Ak zistíme, že boli zhromaždené osobné údaje od používateľov mladších ako 18 rokov, deaktivujeme účet a prijmeme primerané opatrenia na okamžité odstránenie takýchto údajov z našich záznamov. Ak sa dozviete o akýchkoľvek údajoch, ktoré sme mohli zhromaždiť od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na adrese info@klimalex.sk.

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako je Európsky hospodársky priestor (EHP) a Spojené kráľovstvo (UK), máte práva, ktoré vám umožňujú väčší prístup k vašim osobným údajom a kontrolu nad nimi. Svoje konto môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých regiónoch (napríklad v EHP a Spojenom kráľovstve) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Tieto práva môžu zahŕňať právo (i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom a získať ich kópiu, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie, (iii) obmedziť spracovanie vašich osobných údajov a (iv) prípadne právo na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať aj právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?“ nižšie.

Každú žiadosť posúdime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa nachádzate v EHP alebo v Spojenom kráľovstve a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak sa nachádzate vo Švajčiarsku, kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov sú k dispozícii tu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Odvolanie súhlasu: Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov spoliehame na váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?“ nižšie.

Upozorňujeme však, že to nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani na spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas.

Odhlásenie sa z marketingovej a propagačnej komunikácie: Z odberu našich marketingových a propagačných správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v nami zasielaných e-mailoch, odpoveďou „STOP“ alebo „UNSUBSCRIBE“ na nami zasielané SMS správy alebo kontaktovaním nás pomocou údajov uvedených v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?“ nižšie. Potom budete odstránení z marketingových zoznamov. Môžeme s vami však naďalej komunikovať – napríklad vám posielať správy týkajúce sa služieb, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu, reagovať na žiadosti o služby alebo na iné nemarketingové účely.

Informácie o účte

Ak si chcete kedykoľvek skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo ho zrušiť, môžete:

 • Prihláste sa do nastavení svojho konta a aktualizujte svoje používateľské konto.
 • Kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Na základe vašej žiadosti o ukončenie účtu deaktivujeme alebo vymažeme váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie si však môžeme ponechať v našich súboroch, aby sme zabránili podvodom, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše právne podmienky a/alebo dodržiavali platné právne požiadavky.

Cookies a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak si to želáte, zvyčajne si môžete nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odstraňoval a odmietal ich. Ak sa rozhodnete odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie, môže to mať vplyv na niektoré funkcie alebo služby našich služieb. Ak sa chcete odhlásiť z reklamy založenej na záujmoch inzerentov v našich službách, navštívte http://www.aboutads.info/choices/.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu info@klimalex.sk.

11. OVLÁDACIE PRVKY PRE FUNKCIE „NESLEDOVAŤ

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu alebo nastavenie Do-Not-Track („DNT“), ktoré môžete aktivovať, aby ste vyjadrili svoje preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní internetu nesledovali a nezhromažďovali. V tejto fáze ešte nebol dokončený jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nebyť sledovaný online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý budeme musieť v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

12. MAJÚ OBYVATELIA KALIFORNIE OSOBITNÉ PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

V skratke: Áno, ak ste obyvateľom Kalifornie, máte osobitné práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom.

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, známy aj ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, raz ročne a bezplatne od nás požadovať a získať informácie o kategóriách osobných údajov (ak nejaké máme), ktoré sme poskytli tretím stranám na účely priameho marketingu, a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte bydlisko v Kalifornii a chcete podať takúto žiadosť, pošlite nám ju písomne na nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak máte menej ako 18 rokov, máte bydlisko v Kalifornii a zaregistrované konto v Službách, máte právo požiadať o odstránenie neželaných údajov, ktoré verejne zverejníte v Službách. Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom a vyhlásenie, že máte bydlisko v Kalifornii. Zabezpečíme, aby sa údaje verejne nezobrazovali v Službách, ale majte na pamäti, že údaje nemusia byť úplne alebo komplexne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. zo záloh atď.).

13. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?

V skratke: Áno, toto oznámenie budeme podľa potreby aktualizovať, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Revidované“ a aktualizovaná verzia bude účinná hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, môžeme vás o tom informovať buď viditeľným umiestnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo zašleme oznámenie. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

14. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMTO OZNÁMENÍM?

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, môžete nám poslať e-mail na adresu info@klimalex.sk alebo poštou na adresu:

Alexander Polák

Šintavská 8

Petržalka

Bratislava, Bratislavský kraj 851 05

Slovensko

15. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto údaje alebo ich vymazať. Ak chcete požiadať o preskúmanie, aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov, odošlite formulár žiadosti kliknutím na tu.

Klimalex.sk

Klimalex je špička vo svojom obore, keď ide o montáž, servis a predaj klimatizácií v Bratislave a okolí. Snažíme sa robiť svoju prácu poctivo a dôkladne, aby ste si mohli užívať pohodlie domova celý rok.

Copyright © | Web development by Grew Studio

Zavoláme Vám pre individuálnu zľavu a obhliadku