Zavolajte nám pre cenovú ponuku
Pon-Sob 8:00 - 18:00

0910 948 789

Podmienky spoločnosti

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku prístupnú z www.klimalex.sk  vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania webových stránok a že ste zodpovední za dohodu s príslušnými miestnymi zákonmi. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto ustanovení, máte zakázaný prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a zákonom o ochranných známkach.

2. Použitie licencie

Je udelené povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webovej stránke klimalex.sk iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Ide o udelenie licencie, nie prevod vlastníctva, a podľa tejto licencie nemôžete:

  • upravovať alebo kopírovať materiály;
  • použiť materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie;
  • pokúsiť sa spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach www.klimalex.sk;
  • z materiálov odstrániť akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke záznamy; 
  • prenos materiálov inej osobe alebo „zrkadlenie“ materiálov na akomkoľvek inom serveri.

To umožní www.klimalex.sk ukončiť činnosť v prípade porušenia ktoréhokoľvek z týchto obmedzení. Po ukončení bude ukončené aj vaše právo na prezeranie a mali by ste zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. 

Tieto Zmluvné podmienky boli vytvorené pomocou Generátora Zmluvných podmienok a Generátor pravidiel ochrany súkromia.

3. Disclaimer

Všetky materiály na webovej stránke klimalex.sk sú poskytované „tak, ako sú“. www.klimalex.sk neposkytuje žiadne záruky, môžu byť vyjadrené alebo predpokladané, preto vylučuje všetky ostatné záruky. Spoločnosť www.klimalex.sk ďalej nevydáva nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej webových stránkach alebo inak týkajúcich sa týchto materiálov alebo stránok prepojených s touto webovou stránkou.

4. Obmedzenie

www.klimalex.sk alebo jeho dodávatelia nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vzniknú použitím alebo nemožnosťou používať materiály na Webových stránkach www.klimalex.sk , aj keď bola spoločnosť www.klimalex.sk alebo jeho splnomocnený zástupca informovaný. , ústne alebo písomne, o možnosti vzniku takejto škody. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

 

5. Revízie a chyby

Materiály zobrazené na webe www.klimalex.sk môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. www.klimalex.sk nebude sľubovať, že niektorý z materiálov na tomto webe je presný, úplný alebo aktuálny. www.klimalex.sk môže kedykoľvek bez oznámenia zmeniť materiály obsiahnuté na svojej webovej stránke. www.klimalex.sk sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

www.klimalex.sk nekontroloval všetky stránky prepojené na jeho webovú stránku a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu neznamená, že www.palenky.com schvaľuje tento web. Používanie akejkoľvek prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Zmeny podmienok používania stránok

Spoločnosť www.klimalex.sk môže tieto Podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto podmienok používania.

8. Vaše súkromie

Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

 

9. Rozhodné právo

Všetky nároky súvisiace s webovou stránkou www.klimalex.sk sa riadia zákonmi SK bez ohľadu na kolízne normy.

Klimalex.sk

Klimalex je špička vo svojom obore, keď ide o montáž, servis a predaj klimatizácií v Bratislave a okolí. Snažíme sa robiť svoju prácu poctivo a dôkladne, aby ste si mohli užívať pohodlie domova celý rok.

Copyright © | Web development by Grew Studio

Zavoláme Vám pre individuálnu zľavu a obhliadku